Bratislava Showroom

Bajkalská 22 (Hotel ASTON)
Vstup do areálu z ulice Trenčianska
Parkovanie ZDARMA pred štúdiom
821 09 Bratislava

Ing. Mária Gottgeiselová
projektantka a dizajnérka
interiery.gottgeiselova@urgela.sk
+421 910 509 315

Mgr. art. Štefan Hrušovský
projektant a dizajnér
interiery.hrusovsky@urgela.sk
+421 910 633 822

Ing. Erik Urgela
konateľ spoločnosti a projektant
interiery.erik@urgela.sk
+421 911 870 323

Ing. Lukáš Urgela
konateľ spoločnosti a technik pre výrobu

Prevádzková doba interiérového štúdia:
Po – Pia: 9:30 – 18:00
Sobota: na telefonickú objednávku
Nedeľa: zatvorené

Kariéra

Zvolen Showroom

Kuzmányho nábrežie 14
Parkovanie ZDARMA pred štúdiom
alebo vo dvore
960 01 Zvolen

Mgr. art. Júlia Kaštierová, ArtD.
projektantka a dizajnérka
interiery.kastierova@urgela.sk
+421 903 507 122

Lujza Zapalačová
projektantka a dizajnérka
interiery.zapalacova@urgela.sk
+421 911 130 574

Ing. Erik Urgela
konateľ spoločnosti a projektant
interiery.erik@urgela.sk
+421 911 870 323

Ing. Lukáš Urgela
konateľ spoločnosti a technik pre výrobu

Prevádzková doba interiérového štúdia:
Po – Pia: 9:00 – 17:00
Sobota: na telefonickú objednávku
Nedeľa: zatvorené

Kariéra

Kontakty

Sídlo spoločnosti
URGELA, spol. s r.o.
Kuzmányho nábrežie 14
960 01 Zvolen
IČO: 46486577
IČ DPH: Sk2820011051
OR SR Banská Bystrica, vložka 21359/SR

Import spotrebičov

Dušan Urgela
+421 911 551 272
dusan@urgela.sk

Administratíva

Jana Urgelová
+421 903 551 272
jana@urgela.sk

Marketing

Mgr. Kristína Urgelová
+421 903 597 086
cipkova@urgela.sk

Logistika a montáže

Tomáš Binder
+421 910 430 179
interiery.binder@urgela.sk

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje spracúvame a základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679.
Viac informácií o ochrane osobných údajov.

GDPR – pre viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov kliknite na: Ochrana osobných údajov a cookies

 

IS KAMERY – Informácie o kamerovom systéme

Digitálny kamerový systém
Otvorený kamerový systém s pripojením do internetu
Počet kamier: 4
Počet DVR/NVR/IPcorder: 1

Umiestnenie kamerového systému:
Prevádzka Bratislava (Bratislava Showroom)
Bajkalská 22 (Hotel ASTON)
821 09 Bratislava

Prevádzkovateľ :
URGELA, spol. s r.o.
Kuzmányho nábrežie 14
960 01 Zvolen

IČO: 46486577
IČ DPH: Sk2820011051
OR SR Banská Bystrica, vložka 21359/SR

Štatutárny zástupca :
Dušan Urgela – konateľ

Za dodržiavanie zákonných ustanovení zodpovedá: 
Dušan Urgela – konateľ

Spracúvané osobné údaje:
video záznam z  kamerových zariadení

Účel spracovania video/audio  záznamu v kamerovom informačnom systéme:
– priestor prístupný verejnosti – účel: ochrana majetku a iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f)  a čl. 35 ods. 3 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

– ochrane majetku vo vlastnom objekte – účel: ochrana majetku a iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Spôsob spracovania:
– automatizovane uchovávaný a mazaný video záznam

Doba uchovávania:
Záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.