Bratislava Showroom

Bajkalská 22 (Hotel ASTON)
Vstup do areálu z ulice Trenčianska
Parkovanie ZDARMA pred štúdiom
821 09 Bratislava

Lujza Zapalačová
projektantka a dizajnérka
interiery.zapalacova@urgela.sk
+421 911 130 574

Dana Nemcová, MFA
projektantka a dizajnérka
interiery.nemcova@urgela.sk
+421 910 509 315

Ing. Erik Urgela
konateľ spoločnosti a projektant
interiery.erik@urgela.sk
+421 911 870 323

Prevádzková doba interiérového štúdia:
Po – Pia: 8:30 – 17:00
Sobota: na telefonickú objednávku
Nedeľa: zatvorené

Kariéra

Zvolen Showroom

Kuzmányho nábrežie 14
Parkovanie ZDARMA pred štúdiom
alebo vo dvore
960 01 Zvolen

Katarína Hamzič
projektantka a dizajnérka
interiery.hamzic@urgela.sk
+421 910 184 274

Ing. Erik Urgela
konateľ spoločnosti a projektant
interiery.erik@urgela.sk
+421 911 870 323

Prevádzková doba interiérového štúdia:
Po – Pia: 8:30 – 17:00
Sobota: na telefonickú objednávku
Nedeľa: zatvorené

Kariéra

Kontakty

Sídlo spoločnosti
URGELA, spol. s r.o.
Kuzmányho nábrežie 14
960 01 Zvolen
IČO: 46486577
IČ DPH: Sk2820011051
OR SR Banská Bystrica, vložka 21359/SR

Import spotrebičov

Dušan Urgela
CEO, konateľ spoločnosti
dusan@urgela.sk
+421 911 551 272

Administratíva

Jana Urgelová
konateľka spoločnosti
jana@urgela.sk
+421 903 551 272

Marketing

Mgr. Kristína Urgelová
manažérka marketingu a podpory predaja
cipkova@urgela.sk
+421 903 597 086

Kontaktný formulár

  Vaše osobné údaje spracúvame a základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679.
  Viac informácií o ochrane osobných údajov.

  GDPR – pre viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov kliknite na: Ochrana osobných údajov a cookies

   

  IS KAMERY – Informácie o kamerovom systéme

  Digitálny kamerový systém
  Otvorený kamerový systém s pripojením do internetu
  Počet kamier: 4
  Počet DVR/NVR/IPcorder: 1

  Umiestnenie kamerového systému:
  Prevádzka Bratislava (Bratislava Showroom)
  Bajkalská 22 (Hotel ASTON)
  821 09 Bratislava

  Prevádzkovateľ :
  URGELA, spol. s r.o.
  Kuzmányho nábrežie 14
  960 01 Zvolen

  IČO: 46486577
  IČ DPH: Sk2820011051
  OR SR Banská Bystrica, vložka 21359/SR

  Štatutárny zástupca :
  Dušan Urgela – konateľ

  Za dodržiavanie zákonných ustanovení zodpovedá: 
  Dušan Urgela – konateľ

  Spracúvané osobné údaje:
  video záznam z  kamerových zariadení

  Účel spracovania video/audio  záznamu v kamerovom informačnom systéme:
  – priestor prístupný verejnosti – účel: ochrana majetku a iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f)  a čl. 35 ods. 3 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

  – ochrane majetku vo vlastnom objekte – účel: ochrana majetku a iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

  Spôsob spracovania:
  – automatizovane uchovávaný a mazaný video záznam

  Doba uchovávania:
  Záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.