Spotrebiče

Indukčné

Ide o typy digestorov, ktoré sú z hľadiska vizuálu bežnými spotrebičmi. Indukčné digestory sú však na rozdiel od bežných vybavené vnútornou nádržkou, v ktorej sa zhromažďuje kondenzovaná para (kvapky vody) a tukové kvapky. INDUKČNÝ SYSTÉM aplikovaný na tieto digestory bol vyvinutý tak, aby pracoval s indukčnými, elektrickými aj plynovými varnými doskami, čo obmedzuje tvorbu kondenzácie.

KONDENZÁCIA je fyzikálny proces, ktorý vzniká vtedy, keď sa horúca para stretáva s chladnejším povrchom odsávača pár. Kondenzácia spôsobuje vznik vodných kvapiek a môže vznikať pri dlhšom varení so silnými výparmi.

Pokiaľ varíte na plynovej varnej doske, plameň okolitý vzduch zohrieva, čím sa rýchlejšie zohrieva aj povrch digestora. V takomto prípade, keď sa para z varenia dotýka digestora, nie je pri tomto strete taký veľký teplotný rozdiel. Preto je tvorba vodných kvapiek menšia.

Avšak, ak varíte na elektrickej alebo indukčnej varnej doske, plameň pri varení neexistuje, takže okolitý vzduch je prakticky studený. Rovnako tak je studený aj povrch odsávača pár. Preto vzniká veľký teplotný rozdiel medzi stúpajúcou parou z varenia a chladným povrchom odsávača pár, a to spôsobuje vysokú tvorbu kondenzácie.

Patria sem tieto modely digestorov:

Filtrovať digestory podľa značky výrobcu: