Spotrebiče

Do exteriéru:
na fasádu / na strechu domu

Ide o motory umiestnené von, v exteriéri napr. na fasáde domu, na streche, a pod. Externé motory do exteriéru: na fasádu / na strechu domu sú na to určené a prispôsobené aj poveternostným podmienkam. Umiestnením motora mimo interiér zredukujete hlučnosť odsávania motora na minimum. V tom spočíva veľká výhoda týchto typov motorov.

Okrem iného treba myslieť na správnu vzduchotechniku odpojenia od digestora k motoru. Vzduchotechnika by mala mať určité parametre a nemala by byť určená na iné využitie ako na odťah odpadového vzduchu z varenia k danému modelu digestora a motora.

Pri komponentoch a potrubiach vzduchotechniky k digestoru by sa mali zachovať určité fyzikálne vlastnosti a priemery potrubí. Vďaka tomu sa zabezpečí správne odsávanie vzduchu z varenia.

V prípade dodávania vzduchotechnických komponentov, ktoré tieto vlastni nespĺňajú, a ich nesprávneho namontovania, môže dôjsť k poškodeniu. Digestor nemusí správne fungovať, môže byť hlučný a v konečnom dôsledku sa môže poškodiť aj externý motor.

Ak máte digestor od jedného výrobcu, nemali by ste externý motor k nemu dopájať od iného výrobcu. Externý motor by sa mal pripájať k digestoru od rovnakej značky, od rovnakého výrobcu.

Externé motory do exteriéru: na fasádu / na strechu domu ponúkajú viaceré možnosti, preto pri výbere motora vám radi poradíme.